BIOGRAFIJA

Mario GlavićMario Glavić, dipl. oec., EFIAP
Rođen: 1. april 1977. g., Karlovac

 

Prirodoslovno-matematička Gimnazija, Karlovac
Ekonomski fakultet Zagreb, Marketing

 

2001.-2004.g., Jutarnji list, fotograf
Nositelj počasnog umjetničkog zvanja EFIAP (Excellence FIAP)
u Svjetskoj federaciji fotografske umjetnosti

 

Svira gitaru i klavir